Eszközeink

- Humán Háló Analízis (HHA)™
- Statikus Információ Kezelő Készlet (SIKK)™
- Nyílt Források Kutatása (OSINT)
- Jellemző Mintázatok Elemzése (JME™ \ Pattern-of-Life)
- Big Data és Tömeges Adatgyűjtés Elleni Védelem Modellezése (AEV)™
- Tevékenység- és Aktivitás-alapú Elemzések (TAE \ ABI)™
- Tér- és Időinformációk Kutatása (MAE™ \ MASINT)

Szolgáltatásaink

- Üzleti intelligenciával támogatott átfogó kutatásokat végzünk problémák és lehetőségek azonosítására és meghatározására cégek és szervezetek számára;;
- Csalást és eltulajdonítást megelőző eljárásokat tervezünk és ültetünk át a gyakorlatba;
- Tervezést és megvalósítást biztosítunk stratégiafejlesztések számára;;
- Magyarországon egyedülálló képességekkel és eszközrendszerrel rendelkezünk jelenségek és mintázatok megjelenésének előrejelzésére, valamint rendkívül összetett folyamatok elemzésére;
- Személyre szabott és célirányos kutató-elemző eszközöket fejlesztünk;
- Kutatásokat végzünk a rendelkezésre álló nyílt források alapján, mint pl. nyilvántartások, közösségi háló, deep és dark web, képek helyhez és időhöz kötése, személyek azonosítása helyszíneken vagy online tevékenységük alapján;
- Hibrid online műveleteket tervezünk és folytatunk dezinformációk ellensúlyozására vagy ilyenben résztvevő személyek és csoportok azonosítására;
- Szofisztikált eszközeink segítségével be nem azonosított személyek és csoportok profilozását végezzük;
- Személyekre és cégekre vonatkozó háttérvizsgálatokat folytatunk le Magyarországon;
- Segítünk áthidalni a nyelvi akadályokat azokban az esetekben, amikor a magyar, angol, orosz, vagy ukrán nyelv használata szükséges a probléma megoldásához;
- Támogatást nyújtunk személyek magyarországi mozgásának feltérképezéséhez.

Segítségükre lehetünk, ha

- olyan problémák vagy kockázatok jelentkeznek, amelyek meghaladják a döntéshozó személy lehetőségeit és erejét;
- a döntéshozó személy által képviselt vállalat vagy szervezet olyan versenyhelyzetben találja magát, ahol pillanatnyilag minden más szereplő lényegesen jobb pozíciókkal rendelkezik;
- a döntéshez túl kevés vagy túl sok - akár egymásnak ellentmondó - adat és információ áll rendelkezésre;
- a döntés súlyos következményekkel jár, így minden vonatkozásban szükséges a lehetőségeket megvizsgálni;
- egy vagy több, régóta fennálló probléma megoldatlansága miatt a döntést hozó személy életvitele vagy a döntéssel érintett szervezet léte veszélybe kerül;
- a szokásostól eltérő kockázati tényezők lépnek fel, amelyek miatt a siker és a sikertelenség lehetősége egyszerre jelentkezik – és a döntésen múlik, hogy ezek közül melyik valósul meg;
- a döntést olyan körülmények között kell meghozni, amelyek alapvetően nem a döntést hozó számára kedvezőek;
- nem állnak rendelkezésre olyan eszközök és/vagy rendszerek, amelyek képesek lennének minden szükséges adatot és információt feldolgozni;
- a döntéshozó személyt olyan helyzetbe hozzák, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy látszólag csak egyetlen döntést hozhatna.

Csoportunkról

A HumanTech Csoport olyan, az üzleti és civil tanácsadói piacon egyedülálló módszereket alkalmazó vállalkozás , amely a hazai és nemzetközi rendészeti, valamint katonai szerveknél, különleges alakulatoknál és titkosszolgálatoknál is alkalmazott speciális értékelő és elemző tevékenységet végez a jogi, pénzügyi és IT területek számára. Alapítóink üzleti, jogi, katonai és rendészeti múlttal rendelkező magasan képzett szakemberek. E területek közös eleme, hogy mindegyiknél a ténymegállapítás, tényfeltárás és a biztos információk felkutatása a legfontosabb feladat. A Humantech Csoport olyan egyedi módszertant alkotott a tények és összefüggések mélyebb megértéséhez, amely nem csak hazai, de nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket ér el a Megrendelők problémáinak megoldásában .